რა არის 3D პრინტერი?29.05.2017

       3D პრინტერზე ბეჭვდის დასაწყებად საჭიროა:

  • შეიქმნას დასაბეჭდი ნაკეთობის ვირტუალური 3D მოდელი
  • სპეციალური პროგრამების გამოყენებით 3D მოდელის გადამუშავება - მომზადება ბეჭდვისათვის, მართვის პროგრამის შექმნა 
  • მართვის პროგრამის მიხედვით პრინტერი მუშაობას იწყებს სამუშაო მაგიდაზე საფუძველის შექმნით, რომელზეც შემდგომ მოხდება დეტალის  დაშენება-დაბეჭდვა. დეტალის ბეჭდვა ხდება გამდნარი მასალის  ფენების ერთმანეთზე თანმიმდევრული დაშენებით შემდგომში მისი გაგრილებით და გამყარებით.

 

       3D პრინტერის გამოყენების სფეროები:

  აღნიშნულმა ტექნოლოგიამ განსაკუთრებული პოპულარობა და ფართო გავრცელება ჰპოვა შენდეგ სფეროებში:

 

  • არქიტექტურა- მაკეტების დამზადება
  • მრეწველობა და მანქანათმშენებლობა- პროტოტიპების და კონცეპტუალური ნაკეთობების დამზადება.
  • მედიცინა - პროტეზების დამზადება. სასწავლო პროცესისთვის სხვადასხვა ორგანოების სადემონსტრაციო  მოდელების დამზადება
  • თეატრი და კინოხელოვნება - დეკორაციები მაკეტები და  ა.შ
  • გართობა - ნებისმიერი სხვადასხვა ტიპის დანიშნულების ფორმის ზომის სათამაშოების სუვენირების საჩუქრების და ასევე პრაქტიკული დანიშნულების ნივთების დამზადება.


ბანერი


ASM © 2016