მოდელირება 3D პრინტერზე ბეჭვდისთვის მოზადების მნიშვნელოვანი ეტაპია. სივრცული ციფრული მოდელის შექმნა რთული და საინტერესო სამუშაოა, რისთვისაც ჩვენ ვიყენებთ პროფესიონალურ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც ამ ამოცანის სრაფი გადაჭრის საშუალებას იძლევა. ჩვენ ვმუშაობთ შემდეგი პროგრამებით: Auto CAD, Inventor, 3DS Max, SolidWorks.

       გთავაზობთ:

      • 3D მოდელირება ესკიზების, სკეჩების, ფოტოგრაფიების საფუძველზე.

      • 2ნახაზების მიხედვით 3D მოდელების შექმნა.

      • რევერსული ინჟინერია.

      • 3D მოდელის ანალიზი და შესწორება.

      • 3D მოდელის მომზადება პრინტერზე დასაბეჭდად.

      • 3D მოდელის შექმნა ნულიდან.

 

 

      სამუშაოს ღირებულება დამოკიდებულია მოდელის სირთულეზე და დახარჯულ დროზე.  

 
ბანერი


ASM © 2016